Judr. et. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. Facebook JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. Linkedin JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

Advokátka

T: +420 737 244 279
E: pvoriskova@akvoriskova.cz

Nad Výpustí 132, 149 00 Praha-Újezd
IČO: 08246688   DIČ: CZ8562115364
Bankovní spojení: 1210449038/2700

Jsem advokátkou v Praze s generální praxí a zároveň přednáším autorské právo na ČVUT, pro C.H.BECK, PRK atd. a některé oblasti občanského práva pro EPRAVO.

Zaměřuji se na tyto právní oblasti:

  • občanské právo (právo k nemovitostem, bytové spoluvlastnictví, nájem bytu, smlouvu o dílo a jiné smluvní právo, náhradu nemajetkové újmy a další)
  • obchodní právo (korporátní právo, nekalou soutěž)
  • pracovní právo
  • právo duševního vlastnictví (autorské právo, právo ochranných známek)
  • stavební právo

Publikuji v řadě odborných časopisů a napsala jsem také několik odborných knih
(Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi, Leges, 2015; Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku, ve spoluautorství, C.H.BECK, 2017; Autorské právo v architektuře, C.H.BECK, 2018).